• 1

Zespół terapeutów

INTENSYWNE PROGRAMY TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH JĄKAJĄCYCH SIĘ tzw. TURNUSY prowadzone są zgodnie z założeniami Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się przez grupę doświadczonych terapeutów: logopedów - absolwentów studiów neurologopedycznych, emisji głosu, psychologa- psychoterapeuty pod kierunkiem i przy czynnym udziale autora metody, dra Mieczysława Chęćka.
 
 
 
z1 MCH

Dr n. hum. Mieczysław Chęciek

specj. neurologopeda

+48 32 415 22 23; 32 415 54 46; +48 605 855 058
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzień i godziny konsultacji wyłącznie telefonicznie:

poniedziałek godz. 20.00-21.30

wtorek godz. 20.00-21.30

 
 

 
z4 JD

mgr Jan Durczok

psycholog, psychoterapeuta (II stopień specjalizacji zawodowej)

+48 603 898 755

Dzień i godziny konsultacji wyłącznie telefonicznie:

wtorek godz. 19.00-20.30

 

Wieloletni były pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w tzw. pomocy psychologicznej (psychoterapia).

Prowadził szereg zajęć warsztatowych, psychoedukacyjnych dla młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych, m.in. przez wiele lat prowadził zajęcia dla rodziców w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". Bierze udział w prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych m.in. dla osób bezrobotnych w ramach programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Ukończył liczne szkolenia, m.in.:

 • PROBLEMY I NOWOCZESNE METODY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DZIECIOM I RODZINOM ZAGROŻONYM
 • STUDIUM SPECJALNE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH ALKOHOLIZMEM
 • I STOPIEŃ SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE PSYCHOLOGII - PROGRAM EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ W ZAKRESIE TERAPII GESTALT
 • II STOPIEŃ SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE „POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY"
 • PRACA Z CIAŁEM, SZKOLENIE W RAMACH 4- LETNIEGO STUDIUM PODSTAWY PSYCHOTERAPII
 • PODSTAWY TERAPII ERICKSONOWSKIEJ W RAMACH STUDIUM PODSTAWY PSYCHOTERAPII
 • WARSZTATY PSYCHOPROFILAKTYCZNE DOTYCZĄCE WCZESNEJ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
 • WARSZTAT EKSPRESJI TWÓRCZEJ
 • TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH
 • WARSZTAT „METAFORA I BAJKA W PRACY TERAPEUTYCZNEJ" MĄDROŚĆ WASSALISY
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO POWODZI – DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KRYZYSIE
 • ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ – DIAGNOZA, KOMPLEKSOWE METODY PRACY Z ZACHOWANIAMI PROBLEMOWYMI, BUDOWA SYSTEMU OPIEKI"
 • WSTĘP DO HIPNOZY ERICKSONOWSKIEJ
 • METODY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
 • TECHNIKI PRZYSPIESZONEGO UCZENIA SIĘ W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ – WARSZTAT PRZEDMIOTOWO – METODYCZNY
 • STUDIUM SOCJOTERAPII
 • AUTOHIPNOZA

Od sierpnia 2012 r. uczestniczy w charakterze psychologa, psychoterapeuty w Intensywnych Programach Terapeutycznych tzw. turnusach organizowanych przez Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim prowadząc m.in. zajęcia:

 • Psychoterapeutyczna metoda radzenia sobie z logofobią - relaksacja i wizualizacja
 • Grupowa terapia płynnej, werbalnej komunikacji;
 • Trening umiejętności psychospołecznych;
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne.

 z5 DK

mgr Dorota Kamińska

neurologopeda, pedagog

+48 608 619 385
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzień i godziny konsultacji wyłącznie telefonicznie:

środa godz. 19.00-21.00

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Pułtusku (pedagogika, logopedia), Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie (neurologopedia), MSCDN (terapia pedagogiczna).

Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie. Wieloletni konsultant Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie (m.in. organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów metodycznych i seminariów dla nauczycieli, logopedów i terapeutów z zakresu profilaktyki logopedycznej, w tym rozwijania kompetencji językowych i komunikacyjnych dziecka w młodszym wieku, wspomagania rozwoju mowy dziecka poprzez zastosowanie gier i zabaw językowych oraz technik TOC, a także pomocy dzieciom i młodzieży jąkającym się).
Certyfikowany trener międzynarodowych programów: TOCfE (Theory of Constraints for education), Klucz do uczenia się (Key to learning), Wartości Życia (Living Values), Przyjaciele Zippiego.

Współpracuje z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku – prowadzenie ćwiczeń z zakresu Elementów logopedii, Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie – prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu: Edukacja przedszkolna z metodyką, Edukacja polonistyczna z metodyką, Pedagogika zabawy, MSCDN wykłady i ćwiczenia na Kursie Kwalifikacyjnym z zakresu Terapii pedagogicznej –: Elementy logopedii i fonetyki z metodyką terapii zaburzeń mowy.

Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego, m.in.:

 • DIAGNOZA I TERAPIA JĄKANIA I INNYCH NIEPŁYNNOŚCI MÓWIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM KONSEKWENTNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ stopień I, II oraz III - praktyczny (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania dra M.Chęćka)
 • JĄKANIE WCZESNODZIECIĘCE – Centrum Szkoleniowe Fundacji ORATOR
 • JAK ZOSTAĆ TERAPEUTĄ KRÓLA – Centrum Szkoleniowe Fundacji ORATOR
 • WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW LOGORYTMIKI W TERAPII JĄKANIA – PTL,
 • ZDROWY GŁOS – "ZDOBĄDŹ WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ, BY PRACOWAĆ GŁOSEM" – warsztaty Easy Voice
 • "SŁOWA Z AKSAMITU I OGNIA – CZYLI PRAKTYCZNE RECEPTY NA ZDROWY, MOCNY GŁOS" - warsztaty metodyczne MSCDN
 • KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA - ST. I I II – Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów, KINED
 • INTEGRACJA ODRUCHÓW POSTURALNYCH I DYNAMICZNYCH W ZABAWACH I TAŃCACH INTEGRACYJNYCH Stowarzyszenie Edukatorów Forum Ruchu Kreatywnego „SEFER"
 • RADOSNA KINEZJOLOGIA – Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów, KINED
 • TAŃCE W KRĘGU – Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów, KINED
 • TAŃCZĄCA MANDALA - FORMY EKSPRESJI RUCHOWEJ I PLASTYCZNEJ Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów, KINED
 • RUCH I PRZESTRZEŃ W CZTERECH PORACH ROKU (cz. I i II) –KLANZA
 • ELEMENTY MUZYKOTERAPII I RELAKSACJI W PRACY Z DZIEĆMI NADPOBUDLIWYMI –MSCDN
 • METODA DOBREGO STARTU (cześć praktyczna) - Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY, JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DO NAS MÓWIŁY - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie
 • TECHNIKI AKTYWIZUJĄCE MYŚLENIE (TOC) –CMPPP
 • NLP W MOTYWOWANIU –MSCDN
 • COACHING W EDUKACJI –MSCDN
 • SKUTECZNY TRENER: KREATYWNOŚĆ - ZMIANA - EFEKTYWNOŚĆ. ŻYĆ TWÓRCZO – PRACOWAĆ INNOWACYJNIE –TROP

Autorka licznych publikacji, m.in.:

 • Wspomaganie płynności mowy dziecka w wieku przedszkolnym - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego. Wyd. Impuls, Kraków 2006, 2007, 2010
 • Klucz do komunikacji - Suplement logopedyczny do międzynarodowego programu Klucz do uczenia się (opartego na teorii L. Wygotskiego). Wyd. K2L Polska, Gdańsk 2010
 • Efektywność terapii osób jąkających się uczestniczących w specjalistycznych turnusach terapeutycznych. [w:] „Forum Logopedyczne" - nr 15 / 2008 , wyd. Polskie Towarzystwo Logopedyczne - Odział Śląski
 • Społeczny aspekt jąkania - wskazówki dla jąkających się, ich rodziców, nauczycieli i logopedów – broszura dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Jąkających Się (Katowice, 25.10.2010r.)
 • Jąkanie - „przywilej" królów? [w:] „Emocje", nr 3/2011
 • Szczęściem jest, gdy nasze myśli mogą stać się słowami - czyli słów kilka o jąkaniu. [w:] „Emocje", nr 2/2011
 • Dlaczego dziecko się jąka? - wspomaganie płynności mowy małego dziecka [w:] „Bliżej Przedszkola", nr 11.74 - listopad 2007
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka oraz jego rodziny. [w:] „Bliżej Przedszkola", nr 1.64 - styczeń 2007

Od 2004 r. współpracuje z dr. M. Chęćkiem, początkowo przy tworzeniu książki Wspomaganie płynności mowy dziecka w wieku przedszkolnym - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego, wyd. Impuls, a od sierpnia 2008 r. uczestniczy w charakterze terapeuty mowy w specjalistycznych turnusach terapeutycznych, prowadząc m.in. zajęcia:

 • Trening zwolnionego mówienia z wykorzystaniem metody „Echo" z elementami muzykoterapii i socjoterapii;
 • Psychodrama i socjoterapia;
 • Grupowa terapia zmniejszania stanów logofobii;
 • Konsultacje indywidualne.

 


 

z6 ESK

mgr Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska

logopeda, emisjolog, pedagog wczesnoszkolny, glottodydaktyk i terapeuta pedagogiczny

+48 509 107 541
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzień i godziny konsultacji wyłącznie telefonicznie:

czwartek godz. 19.00-20.30

 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Pedagogika); Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Logopedia) i Uniwersytetu Wrocławskiego (Emisja i higiena głosu).

Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz w Przedszkolu nr 15 w Siemianowicach Śląskich.

Ustawicznie pogłębia wiedzę, rozwija i doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych. Ukończyła m.in.:

 • DIAGNOZA I TERAPIA JĄKANIA I INNYCH NIEPŁYNNOŚCI MÓWIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM KONSEKWENTNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ stopień I, II oraz III - praktyczny (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania dra M. Chęćka)
 • JAK ZOSTAĆ TERAPEUTĄ KRÓLA - Centrum Szkoleniowe Fundacja ORATOR

Prowadzi terapię zarówno indywidualną, jak i grupową – stymulując rozwój mowy dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej oraz upłynniając mowę osób jąkających się.

W swojej codziennej praktyce zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Specjalizuje się w terapii jąkania i innych rodzajów niepłynności mówienia.

Od 2004 r. prowadzi, cieszące się dużym zainteresowaniem, warsztaty z zakresu emisji i higieny głosu dla Ośrodków Edukacyjnych i Szkoleniowych. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach - Podyplomowymi Kwalifikacyjnymi Studiami Logopedii i Medialnej Emisji Głosu w zakresie prowadzenia ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych/praktycznych: Diagnoza i terapia jąkania; Elementy pedagogiki zabawy; Technika mowy oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładów oraz ćwiczeń: Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy; Dziecko z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju; Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka, Diagnoza i terapia logopedyczna, Metody badań logopedycznych. Jest wieloletnią liderką i koordynatorem działań Siemianowickiego Zespołu Doskonalenia Zawodowego Logopedów oraz aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Jest autorką programu zajęć z emisji głosu – Słowa z aksamitu i ognia, jak mówić pięknie – praktyczne rady na zdrowy, mocny głos; Ćwiczenia płynnie porozumiewającego się mówcy – terapia oddechowo - emisyjno – dykcyjna oraz Wybrane zagadnienia z obszaru emisji głosu w zaburzeniach płynności mowy. Jest współautorką artykułu: Efektywność terapii osób jąkających się uczestniczących w specjalistycznych turnusach terapeutycznych organizowanych w oparciu o założenia Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających Się autorstwa dra M. Chęćka. (Forum Logopedyczne nr 15/2008 wyd. Polskie Towarzystwo Logopedyczne - Odział Śląski).

Od sierpnia 2008 r. uczestniczy w charakterze trenera mowy w Intensywnych Programach Terapeutycznych tzw. turnusach organizowanych przez Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim prowadząc m.in. zajęcia:

 • Ćwiczenia płynnie porozumiewającego się mówcy -terapia oddechowo –emisyjno –dykcyjna;
 • Grupowa terapia płynnej, werbalnej komunikacji;
 • Trening umiejętności psychospołecznych;
 • Konsultacje indywidualne.

   

z7 EB3

mgr Edwin Bażański

aktor, neurologopeda kliniczny, emisjolog, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Wieloletni aktor Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt wyłącznie mailowy

 

Ukończone studia podyplomowe:
Psychologia w Zarządzaniu – Uniwersytet Wrocławski
Logopedia - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Neurologopedia Kliniczna – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (ukończone w czerwcu 2016 roku).

Wolontariusz w Stowarzyszeniu Psychostymulacji we Wrocławiu pracujący pod opieką prof. dr hab. Małgorzaty Młynarskiej (Uniwersytet Wrocławski).

Doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz obecnie także Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji).

Trener emisji głosu, specjalizujący się w neurologopedycznych aspektach oddychania i wydobywania głosu u osób z upośledzeniami, autyzmem, Zespołem Downa i niepłynnością mowy.

Wcześniej wolontariusz, a obecnie terapeuta w zakresie problemów emisyjno-oddechowych na ogólnopolskich turnusach terapeutycznych dla osób jąkających się (wg Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii dla Osób Jąkających się) prowadzonych przez Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim.

Wygłosił kilka referatów na ogólnopolskich konferencjach, w tym logopedycznych, m.in. na temat: Upłynnienie przeponowe w metodzie TPM i TDSM u osób z zaburzeniami płynności mówienia – doniesienia z badań własnych (VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nt. Z teorii i praktyki dysfluencji mowy z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się - w dniu 17 października 2015).

Ukończył 26.godzinne warsztaty naukowo-szkoleniowe I stopnia w Łodzi w styczniu 2015 w zakresie Diagnoza i terapia osób jąkających się z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną (prowadzone pod kierunkiem dr.n.hum. Mieczysława Chęćka, specjalisty wz. neurologopedii, SCTJ w Wodzisławiu Śląskim).

Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynnego mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną (warsztat, st II praktyczny, certyfikat wydany przez Stowarzyszenie "TĘCZA" Centrum Kształcenia Kadr w Warszawie i SCTJ w Wodzisławiu Śląskim, prowadzący: dr Mieczysław Chęciek, listopad 2015)

Ukończone szkolenie Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno- i zewnętrzno- oralnych. Terapia Ręce na pacjencie / Hands on Therapy (warsztat, certyfikat wydany przez Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowe "KINEZIO" w Warszawie, prowadząca: Mari Beate Selker, IPNFA, Advanced Instructor, Niemcy, marzec 2016)

Ukończone warsztaty z certyfikatem "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg Integracji Odruchów dr Sally Goddard (maj 2016)"


Z8 GT

mgr Grażyna Tlołka

neurologopeda, terapeuta, trener

+48 696 146 828 (wieczorem w godz. 18.00-20.00)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzień i godziny konsultacji wyłącznie telefonicznie: środa godz. 18.30 - 20.00

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pedagogika, logopedia) oraz Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (neurologopedia), pracę w zawodzie rozpoczęła w 1996 roku. Swoje wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobyła pracując w placówkach: służby zdrowia, pomocy społecznej, oświatowych oraz prowadząc własny gabinet logopedyczny. Pracuje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Żorach oraz Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDYK”. Ma doświadczenie zarówno w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi, jak i młodzieżą. Posiada dodatkowe kwalifikacje trenera EEG BIOFEEDBACK i jest certyfikowanym terapeutą ręki. Posiada również uprawnienia w zakresie terapii krótkoterminowej.

Prowadzi terapię zarówno indywidualną, jak i grupową osób z niepłynnością mówienia oraz innymi zaburzeniami mowy i komunikacji językowej.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy, m.in.:

 • JĄKANIE WCZESNODZIECIĘCE – PROFILAKTYKA, DIAGNOZA I TERAPIA – dr K. Węsierska , Katowice 2011;
 • ZROZUMIEĆ JĄKANIE – SKUTECZNE WSPARCIE OSÓB JĄKAJĄCYCH SIĘ – dr K. Węsierska, Katowice 2011;
 • ZNACZENIE BUDOWANIA POZYTYWNYCH RELACJI Z RODZINĄ PACJENTA NA PRZYKŁADZIE TERAPII JĄKANIA – B. Jeziorczak, Katowice 2011;
 • DIAGNOZA I TERAPIA JĄKANIA I INNYCH NIEPŁYNNOŚCI MÓWIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM KONSEKWENTNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ stopień I oraz II praktyczny (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania dra M. Chęćka) - Kraków 2017, Wrocław 2017;
 • TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA – PODSTAWY PSYCHOTERAPII (nr M-05/06/9213/125D) – Katowice 2005;
 • Praca systemowa z rodziną – Mikołów 2007;
 • Metody pracy z dzieckiem i rodziną – warsztaty szkoleniowe – Katowice 2004r.
 • Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi – Katowice 2001;
 • Asertywność. Emocje. Wpływ społeczny – Żory 2004;
 • Autohipnoza w pracy z dzieckiem – Katowice 2003;
 • Poczucie własnej wartości, czyli jak budować i wzmacniać wiarę w siebie – Katowice 2005r.;
 • Certyfikat (nr 629/TUTOR/2015) TERAPII RĘKI – szkolenie I i II stopnia – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych – Katowice 2016;
 • Certyfikat (nr 2.02/00116/2007) EEG BIOFEEDBACK I stopnia – Wrocław 2016;
 • Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy – Lublin 2008;
 • Emisja i higiena głosu – Katowice 2005;
 • Masaż logopedyczny - 2016;
 • Warsztaty szkoleniowe: Badania przesiewowe narządów zmysłów – uzyskanie Certyfikatu upoważniającego do wykonywania badań słuchu prowadzonych w ramach Systemu Powszechnych Badań Słuchu – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 2004r. oraz Warszawa 2008r.
 • Terapia Pedagogiczna (MEN nr DNSZ-1012 REJ-45/97/RR) - Katowice 1999;
 • Kinezjologia Edukacyjna jako metoda stymulowania rozwoju dziecka – Katowice 2005;
 • Specjalistyczna diagnoza i rehabilitacja uczniów z zaburzonym rozwojem mowy i języka – Warszawa 2003;
 • Kurs konstruowania programów profilaktycznych – Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków Oddz. Śląski 1998;
 • Cykl szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) Certyfikat ORE/2012/ŚLĄ/KAT/042/024 – Katowice 2012r.
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia - Repty 2010;
 • Kompleksowa rehabilitacja pacjentów po laryngektomii częściowej lub całkowitej z wykorzystaniem najnowszych aparatów i środków technicznych - dr D. Piekaj – Stefańska, Pyrzowice 2009;
 • Symultaniczno-sekwencyjna metoda prof. J. Cieszyńskiej – Kraków 2007;
 • Dziecko z rozszczepem - dr D. Pluta – Wojciechowska, Katowice 2006;
 • Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej – Katowice 2004;
 • Diagnoza AAC. Stosowanie oceny efektowności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia: „Sprawdź jak się porozumiewam” dr M. Grycman 2015;
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień dr M. Grycman 2015;
 • Certyfikat: Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych - dr L. Madelska (Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego w Austrii) – Katowice 2013;
 • Uczeń niewidomy i słabowidzący w szkole masowej – Żory 2011r.;
 • Zrozumieć dziecko z FAS – Żory 2015;
 • Zrozumieć autyzm – Katowice 2012;
 • Inne osiągnięcia:

  Przez okres 10 lat (od 2002 do 2012roku) była redaktorem naczelnym czasopisma o charakterze profilaktyczno – oświatowym: ABC wychowania i zdrowia (ISSN: 1730-8615) oraz autorem artykułów zamieszczanych na łamach tego pisma. Publikowała również na łamach pisma: Antidotum. Profilaktyka. Wychowanie. Zdrowie.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami o różnym charakterze: grupy terapeutyczne, grupy warsztatowe i grupy szkoleniowe. Prowadzi szkoleniowo-metodyczne spotkania dla nauczycieli, logopedów i innych grup zawodowych. W latach 1999 – 2003 była koordynatorem działań profilaktycznych podejmowanych w ramach Żorskiej Szkoły Wczesnej Profilaktyki MOK Żory oraz współorganizatorem I i II Miejskiej Sesji Naukowej. Wynikiem tych przedsięwzięć było opracowanie autorskich programów profilaktycznych opublikowanych w pracy zbiorowej pod red. A. Bodanko: „Wspomaganie pracy wychowawczej programami profilaktyczno – edukacyjnymi” wyd. Impuls, Kraków 1999r. pod nazwą: „Żadnych murów” oraz „Warsztaty dotyczące agresji i konfliktów osiedlowych” (współautor). Wielokrotnie doceniona przez lokalne władze Nagrodą Prezydenta Miasta Żory (1999, 2006 i 2016). W latach 2001 – 2004 pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza M. Czarneckiego prowadziła badania empiryczne nastawione na pomiar poziomu znajomości pojęć szkolnych u młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz niektórych jego uwarunkowań. Wynikiem są publikacje: „Moje przemyślenia nad wyborem problemu badawczego” w: Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu) pod red. Kazimierza M. Czarneckiego i Franciszka Szloska; Radom – Piotrków Trybunalski 2001r., „Niektóre uwarunkowania znajomości pojęć szkolnych przez uczniów klas trzecich gimnazjum (koncepcja pracy doktorskiej) oraz „Sprawozdanie z III wakacyjnego sympozjum metodologicznego (Zuberec 2002)” w: Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu) pod red. Kazimierza M. Czarneckiego i Franciszka Szloska; Radom – Piotrków Trybunalski 2002r.

  Specjalizuje się w terapii zaburzeń płynności mówienia – jąkania. Udziela również szeroko rozumianego wsparcia osobom, u których zaburzenia mowy wynikają z uszkodzenia układu nerwowego. Pracuje nad kształtowaniem i rozwojem mowy u dzieci, które rozwijają się nieharmonijnie lub u których proces nabywania mowy jest opóźniony lub zaburzony. Wspomaga pacjentów, którzy nie wymawiają wszystkich głosek z repertuaru dźwięków języka polskiego lub je zniekształcają (np. wymawiają głoski w sposób, który jest nieprzyjemny dla ucha odbiorcy lub nie wymawiają głosek, które wymawiają ich rówieśnicy). Prowadzi terapię logopedyczną, zarówno indywidualną, jak i grupową dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  W terapii z dziećmi i młodzieżą łączy tradycyjne metody z nowoczesnymi technologiami, dzięki czemu zajęcia są atrakcyjne, wymuszają pełniejsze uczestnictwo pacjenta i przyśpieszają sukces. W terapii stosuje m.in.: masaż logopedyczny, relaksację ( techniki relaksacji: Trening autogenny Schultza w wersji A. Polender, Technika relaksacji wg Jacobsona w wersji B Kaji), ćwiczenia logorytmiczne, ćwiczenia stymulujące funkcje motoryki małej i dużej (elementy terapii ręki), ćwiczenia stymulujące pamięć, myślenia sytuacyjnego przyczynowo – skutkowego oraz myślenia przez analogię, trening słuchowy oraz elementy psychoterapii i muzykoterapii.

  Zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych, w których razem z pacjentem uczestniczy rodzina. Dba o to, aby zajęcia były ciekawe, dostosowane do temperamentu, zainteresowań i potrzeb pacjenta.

  Prowadzi m.in. zajęcia:

  Trening zwolnionego mówienia z wykorzystaniem metody „Echo" z elementami psychoterapii; Grupowa terapia płynnej, werbalnej komunikacji; Konsultacje indywidualne.


  Każdy z terapeutów, w ramach terapii podtrzymującej uzyskane na turnusie efekty, jeden - dwa razy w tygodniu pełni dyżur telefoniczny, podczas którego podopieczni SCTJ mają możliwość wykonywania tzw. telefonów terapeutycznych (mini terapia telefoniczna i specjalistyczne konsultacje).

  Z terapeutami ściśle współpracuje na turnusach 5.osobowy Zespół Wolontariuszy wspomagający proces terapeutyczny uczestników turnusu, także rodziców uczestniczących w turnusach; pełnią także z bardzo dużym zaangażowaniem role asystentów terapeutów.


  Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania W Wodzisławiu Śląskim od 2008 roku we współpracy z Podyplomowymi Studiami Logopedii i Neurologopedii Uniwersytetu Śląskiego oraz innymi instytucjami organizuje Konferencje Logopedyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, których celem jest popularyzacja wiedzy na temat jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia. Dr Mieczysław Chęciek oraz współpracujący z nim terapeuci aktywnie w nich uczestniczą, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy z jąkającymi się i ich rodzinami. Przedstawiają referaty i prowadzą warsztaty praktyczne.

  z7

  Najnowsze informacje

  Napisali do nas

  • 1
  • Piszę ten list z radością, ponieważ jeszcze pół roku temu byłem kompletnie bezradny wobec samego siebie. Teraz ten okres jest za mną. Read more
   Marcin z Rzeszowa 28 października 2014 (dwa m-ce po zakończeniu turnusu terapeutycznego w Wiśle)
  • [...] I na sam koniec, jeszcze raz WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH, zmieniliście moje życie. Jestem nową, lepszą osobą. Read more
   Weronika uczestnik turnusu w sierpniu 2015
  • Zrozumieliśmy, że trzeba jedynie skupić się na dziecku, starać się je zrozumieć i pomóc.No i najważniejsze – spektakularne efekty terapii !!! Read more
   List rodziców z grupy 2, po turnusie terapeutycznym Wisła 2014
  logo nowe1

  Zmodyfikowana Psychofizjologiczna Terapia Jąkania

  ul. Kubsza 31, I piętro
  44-300 Wodzisław Śląski
  Polska

  Skontaktuj się

  Komórka: +48 605 855 058
  Stacjonarny: +48 32 415 22 23
  E-mail: mcheciek@op.pl

  Rejestracja wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową

  Poniedziałek - Czwartek:
  17:30 - 19:30