Zmarł prof. dr hab. Bogdan Adamczyk

Z bardzo głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 7 października 2011 roku zmarł
Śp. prof. dr hab. Bogdan Adamczyk

Kongres IALP w Hanowerze (Niemcy, 1992)Kongres IALP w Hanowerze (Niemcy, 1992)

Prof. B. Adamczyk przez wiele lat swojego aktywnego życia zawodowego zajmował się problemami terapii osób jąkających się, był twórcą polskiej metody „Echo” (bazującej na zjawisku opóźnionego sprzężenia zwrotnego w mówieniu), korektora mowy oraz ogólnopolskiego echo-telefonicznego systemu korekcji mowy. Przez kilka kadencji pełnił zaszczytną funkcję Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Przez kilka lat był Redaktorem Naczelnym rocznika „Logopedia”, w którym starał się zamieszczać wiele cennych prac związanych z diagnozą i terapią osób z zaburzeniami płynności mówienia. Opublikował wiele cennych prac naukowych na temat jąkania w piśmiennictwie polskim i zachodnim, m.in. w tomach „Logopedia”, „Folia Phoniatrica and Logopedica”, „Journal of Fluency Disorders”. To on jako pierwszy polski naukowiec i zarazem osoba dotknięta problemem jąkania uczestniczył w czasach komunistycznych i postkomunistycznych w wielu zagranicznych kongresach logopedycznych wygłaszając referaty na temat wyników badań nad jąkaniem. Stał się wręcz „ambasadorem” polskiej logopedii w krajach zachodnich.

Przez wiele lat, jako przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i zarazem zastępca Zarządu Głównego PTL, jako specjalista na polu terapii osób z zaburzeniami płynności mówienia miałem tę niespotykaną okazję do ścisłej współpracy z Profesorem. Odbyłem szkolenia u Profesora w zakresie wykorzystania metody „Echo” w pracy terapeutycznej z osobami jąkającymi się, już jako początkujący logopeda pracowałem na jego aparatach „Echo” bazujących na dawnych magnetofonach szpulowych, a potem na coraz nowszym sprzęcie elektronicznym. Wspólnie uczestniczyłem z Profesorem w kilkunastu Kongresach i Konferencjach poświęconych m.in. zagadnieniom zaburzeń płynności mówienia. Często, po latach wspominaliśmy nasze pobyty m.in. na Kongresie IALP (Międzynarodowe Towarzystwo Logopedów i Foniatrów) w Hanowerze (Niemcy, 1992), na 2.Kongresie IFA (Międzynarodowe Towarzystwo Płynności Mowy) w Monachium (Niemcy, 1994), 3.Kongresie CPLOL (Europejski Związek Logopedów) w Lizbonie (Portugalia, 1996), 24.Kongresie IALP w Amsterdamie (Holandia, 1998), 5.Kongresie IFA w Nyborg (Dania, 2006) – wszędzie Profesor był witany z ogromnym szacunkiem i przyjaźnią, wygłaszał ciekawe referaty, przewodniczył wielu sesjom naukowym poświęconych problemom zaburzeń płynności mówienia... Byłem dumny jako Polak - logopeda z faktu doceniania przez zachodnich naukowców i praktyków polskiej myśli logopedycznej na odcinku wspomagania osób z niepłynnością mówienia, ale także na polu tworzenia zrębów polskiej nauki balbutologopedii.

Stworzywszy w Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie Zakład badań nad niepłynnością mówienia opracował wraz ze swoim Zespołem wartościowe metody diagnozy i terapii jąkania, co dla polskich logopedów stało się ogromną podporą w terapeutycznym działaniu na rzecz osób jąkających się. Za swoją twórczą pracę naukowo-badawczą i terapeutyczną został nagrodzony wieloma odznaczeniami i orderami państwowymi..., nie sposób ich w tym miejscu wymieniać...

Drogi Bogdanie, pozostaniesz w naszej pamięci do końca naszych dni, w pamięci wielu śląskich logopedów, wszak gościłeś niejeden raz na naszej Ziemi przekazując cenne wskazania do pracy z osobami jąkającymi się... Kongres IFA w Monachium (Niemcy, 1994)Pamiętasz zapewne niezapomnianą przez Ciebie Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną (wraz z wyjazdowym posiedzeniem Zarządu Głównego PTL) w Raciborzu w styczniu 1992 roku, czy też 1.Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną poświęconą pamięci Prof. L. Kaczmarka i naszego śląskiego Mistrza na polu terapii jąkania, dr. S. Wilczewskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1997 roku. Z entuzjazmem wygłaszałeś referaty i z ogromnym uznaniem wypowiadałeś się na temat naszych śląskich dokonań na odcinku Twojej specjalności i pasji... Pisząc te słowa patrzę na kilka rozłożonych przede mną na biurku tomów „Logopedii”, których byłeś Redaktorem Naczelnym, także autorem znaczących artykułów, patrzę na sprawozdanie z Kongresu w Lizbonie, gdzie prezentowałeś „Gadającą Kaczkę” (jako aparat „echo”), patrzę na korektor mowy „echo” z czterema mikrofonami, który przed kilkoma latami przywiozłem z Lublina z Instytutu Fizyki, i który służy mi do dzisiaj w terapii grupowej, patrzę na wiele fotografii z Twoją uśmiechniętą, pogodną, życzliwą podobizną z konferencji krajowych i zagranicznych, przypominam sobie Twoje warsztaty z terapii jąkania, które prowadziłeś w ramach Fundacji „Orator”, czy też PTL..., patrzę..., wspominam i wierzyć się nie chce, że Ciebie już nie ma wśród nas. Wszak tak jeszcze niedawno, w czerwcu 2011 roku brałeś aktywny udział w XVI Zjeździe PTL w Lublinie, cieszyłeś się razem z nami z rozwoju polskiej myśli logopedycznej, z tego iż miałeś znaczący udział w jej tworzeniu i propagowaniu poza granicami naszej Ojczyzny... Polscy logopedzi i pacjenci, którzy korzystają z Twojego dorobku pozostaną Ci wdzięczni do końca swoich dni...

Kongres IFA w Monachium (Niemcy, 1994)

Śpij w spokoju !
W zmarłym logopedia polska straciła
wspaniałego człowieka, organizatora, społecznika i przyjaciela.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 października o godz. 15.00
na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Rodzinie i Bliskim składamy najgorętsze wyrazy współczucia.
W imieniu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Podyplomowych Studiów Logopedycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Specjalistycznego Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim

Mieczysław Chęciek

BA3BA4
Zjazd Naukowy PTL - Lublin, 1999                            Kongres CPLOL w Lizbonie (Portugalia, 1996)

Najnowsze informacje

Napisali do nas

  • 1
  • Piszę ten list z radością, ponieważ jeszcze pół roku temu byłem kompletnie bezradny wobec samego siebie. Teraz ten okres jest za mną. Czytaj
    Marcin z Rzeszowa 28 października 2014 (dwa m-ce po zakończeniu turnusu terapeutycznego w Wiśle)
  • [...] I na sam koniec, jeszcze raz WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH, zmieniliście moje życie. Jestem nową, lepszą osobą. Czytaj
    Weronika uczestnik turnusu w sierpniu 2015
  • Zrozumieliśmy, że trzeba jedynie skupić się na dziecku, starać się je zrozumieć i pomóc.No i najważniejsze – spektakularne efekty terapii !!! Czytaj
    List rodziców z grupy 2, po turnusie terapeutycznym Wisła 2014
logo nowe1

Zmodyfikowana Psychofizjologiczna Terapia Jąkania

ul. Kubsza 31, I piętro
44-300 Wodzisław Śląski
Polska

Skontaktuj się

Komórka: +48 605 855 058
Stacjonarny: +48 32 415 22 23
E-mail: mcheciek@op.pl

Rejestracja wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową

Poniedziałek - Czwartek:
17:30 - 19:30